Vertretungspläne

Freitag 27.05.2016

Fehlende Lehrer: Kap ( 1-10); Schm ( 1-10)

Klasse Datum Tag Pos Lehrer Fach Raum VLehrer VFach VRaum Merkmal Info
BKO 51 27.05.2016 Fr 1 Schm SK St110 *Frei     Frei  
      2 Schm LF1 St110 *Frei     Frei  
      3 Schm LF1 St110 *Stillarbeit     Stillarbeit Aufgabe Ols
BKR 51 27.05.2016 Fr 1 Schm SK St110 *Frei     Frei  
      2 Schm LF5 St110 *Frei     Frei  
      3 Schm LF5 St110 *Stillarbeit     Stillarbeit Aufgabe Olsowski
      4 Schm LF6 St110 Krause, B.       St108 + LAH
ISE/ FIN 41 27.05.2016 Fr 3 Kap LF7 St401 Beckmann, D. D St405 anstatt anstatt Fr 6 [27.05.]
      4 Kap LF7 St401 Beckmann, D. D St405 anstatt anstatt Fr 5 [27.05.]
      5 Be D St405       fällt aus verschoben auf Fr 4 [27.05.]
      6 Be D St405       fällt aus verschoben auf Fr 3 [27.05.]
LAH 51 27.05.2016 Fr 1 Schm SK St110 *Frei     Frei  
      2 Schm Ma St110 *Frei     Frei  
      3 Schm Ma St110 *Stillarbeit     Stillarbeit Aufgabe Ols

 

 

 

Montag 30.05.2016

Fehlende Lehrer: Bre ( 1-10); For ( 1-10); H eu ( 1- 5); Kap ( 1-10); Os ( 4-10); Schm ( 1-10); Sei ( 5- 6)
Fehlende Klassen: ISE/ FIN 51 ( 4-10 Unterrichtsgang IHK)

Klasse Datum Tag Pos Lehrer Fach Raum VLehrer VFach VRaum Merkmal Info
BKO 31 30.05.2016 Mo 2 Schm LF9 St110 *Frei     Frei  
      6 Schm LF12 St110 Wölle, Ch.       St105 D +BMM
BMM 31 30.05.2016 Mo 3 For TeFAR St406 Seilkopf, T.        
      6 For TeFAR St406 *Stillarbeit     Stillarbeit  
      7 For TeFAR St406 Seilkopf, T.        
BMM 41 30.05.2016 Mo 4 For TKFAR St406 Seilkopf, T.        
      5 For TKFAR St406 *Stillarbeit     Stillarbeit Aufgabe Herr Seilkopf
BVB 54 30.05.2016 Mo 3 Schm MaFö St110 Reen, P.       beide Gruppen
      5 Schm Ma St110 Herrmann, C.       +1A
BVB 57 30.05.2016 Mo 4 Schm Ma St110 *Stillarbeit     Stillarbeit Aufgabe Herr Heilmann
      7 Schm MaFö St110 Reen, P.       beide Gruppen
ELB 51 30.05.2016 Mo 4 Bre LF2 St315 Scharschuch, L.       statt ISE51
ELE 51 30.05.2016 Mo 2 Ja SK St404       fällt aus verschoben auf Mo 6 [30.05.]
      6 Os LF4 St303 Jahnke, St. SK St404 anstatt anstatt Mo 2 [30.05.]
ELG 51 30.05.2016 Mo 5 Bre LF2 St315 *Stillarbeit     Stillarbeit Aufgabe Herr Brecht
      7 Bre LF2 St315 *Frei     Frei  
      8 Bre LF2 St315 *Frei     Frei  
HGG 41 30.05.2016 Mo 4 H eu FK St105 Hauschildt, K.       St206 +VKH
HWH 31 30.05.2016 Mo 3 H eu LF5 St105 Purtak, K.       St306 +BKO
      5 H eu LF4 St105 Pollex, A.       St214 +BKO
ISE/ FIN 51 30.05.2016 Mo 2 Os LF6 St303       fällt aus verschoben auf Mo 3 [30.05.]
      3 Kap LF4 St401 Olsowski, W. LF6 St303 anstatt anstatt Mo 2 [30.05.]
TBW 41 30.05.2016 Mo 4 For TKBAU St406 Seilkopf, T.        
      5 For TKBAU St406 *Stillarbeit     Stillarbeit  

Dienstag 31.05.2016

Fehlende Lehrer: Bre ( 1-10); For ( 1-10); Kap ( 8- 8); Os ( 1-10); Schm ( 1-10)

Klasse Datum Tag Pos Lehrer Fach Raum VLehrer VFach VRaum Merkmal Info
BMM 31 31.05.2016 Di 3 For TKFAR St406 Seilkopf, T.        
      4 For TKFAR St406 Seilkopf, T.        
      7 For TeFAR St406 Seilkopf, T.        
BMM 41 31.05.2016 Di 2 For TeFAR St406 Seilkopf, T.        
      5 For TeFAR St406 Seilkopf, T.        
      6 For TeFAR St406 Seilkopf, T.        
BMM 51 31.05.2016 Di 4 Schm St St110 Seilkopf, T.       St406
BVB 54 31.05.2016 Di 2 Schm Ma St110 *Frei     Frei  
      3 Schm MaFö St110 Reen, P.       beide Gruppen
ELB 51 31.05.2016 Di 5 Bre LF2 St303 Kukuk, W. LF4 St402 anstatt anstatt Di 8 [31.05.]
      8 Kuk LF4 St402       fällt aus verschoben auf Di 5 [31.05.]
ELE 51 31.05.2016 Di 1 Os LF4 St303 *Frei     Frei  
      2 Os LF4 St303 *Frei     Frei  
      6 Bre LF2 St401 *Stillarbeit     Stillarbeit  
      7 Bre LF2 St401 Scharschuch, L. En St104 anstatt anstatt Di 8 [31.05.]
      8 SJ En St104       fällt aus verschoben auf Di 7 [31.05.]
ELG 51 31.05.2016 Di 3 Bre LF2 St303 *Stillarbeit     Stillarbeit  
ISE/ FIN 51 31.05.2016 Di 4 Os LF6 St302 Dr. Kappler, O.       beide Gruppen
      5 Os LF6 St302 Dr. Kappler, O.       beide Gruppen
      6 Os LF6 St303 Dr. Kappler, O. LF4 St401 anstatt anstatt Di 9 [31.05.]
      7 Os LF4 St303 Beckmann, D.       statt Mo
      8 Kap LF4 St401 Beckmann, D.       statt Mo
      9 Kap LF4 St401       fällt aus verschoben auf Di 6 [31.05.]
TBW 51 31.05.2016 Di 4 Schm St St110 Seilkopf, T.       St406